W-F z klasą

Bierzemy udział w Ogólnopolskim Programie "w-f z klasą". Zapraszamy na stronę naszego bloga

 

 

 

OPIS PROGRAMU
„WF z klasą” to nowy program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym
wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić
myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach.
Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Lekcje WF-u prowadzone w mądry
i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Szkoła nie
może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów. Jeśli lekcje WF-u wiążą się ze
stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności
ruchowej.
We współpracy z nauczycielami WF-u, dyrektorami szkół, uczniami i lokalnymi animatorami
sportu chcemy wypracować nowe sposoby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia
– tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – powinny być ciekawsze, bardziej zróżnicowane, bliższe
oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale
także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program
ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.
Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje pracę szkół i zapewnia nauczycielom dostęp do
materiałów opracowanych przez ekspertów, scenariuszy lekcji i poradników. Umożliwia też
wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami programu przy użyciu sprawdzonych w wielu
programach blogów nauczycielskich, na których szkoły opisują swoje działania.
Wyjątkową rolę w programie odgrywają nauczyciele wychowania fizycznego. Sprawdzają w
praktyce nasze wspólne pomysły. To właśnie oni, we współpracy z ekspertami i metodykami,
tworzą internetowy zbiór Dobrych Praktyk WF.
Informacje o zaangażowaniu szkół dotrą do opinii publicznej m.in. za pośrednictwem „Gazety
Wyborczej”, portalu internetowego Sport.pl, radia oraz innych mediów.
Do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji programu zapraszamy wszystkie szkoły
zainteresowane nowoczesnym nauczaniem wychowania fizycznego i propagowaniem zdrowego
stylu życia. W tym roku będziemy ściśle współpracować z grupą 150 szkół. Pierwszy etap potrwa
tylko cztery miesiące (od września do grudnia 2013). Szkoły uczestniczące w programie
zostaną liderami zmian w następnych latach, gdy program będzie kontynuowany na
szerszą skalę.
Program jest realizowany dzięki środkom z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod
honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.